Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co. KG
Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co. KG
Glass cover for haemocytometer
Glass cover for haemocytometer, without CE
Glass cover for haemocytometer, with CE pursuant to IVD 98/79 EC