Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co. KG

Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co. KG

Stopcock, straight, PTFE valve stopcock

Straight valve stopcock with PTFE stopcock, DURAN®, for burettes, clear glass.

Code-No. Description  
8901060 stopcock, for burettes 2 - 10 ml
8901070 stopcock, for burettes 25 ml
8901075 stopcock, for burettes 50 ml